Regulamin “Promocja Rodzinna- Zajęcia Grupowe” Szkoły Pływania H2O Bochnia

1. Organizatorem akcji “Promocja Rodzinna” jest Szkoła Pływania H2O Bochnia.
2. Promocja rodzinna dotyczy wyłącznie zajęć grupowych Szkoły Pływania H2O organizowanych zgodnie z harmonogramem dostępnym
na www.plywaniebochnia.pl oraz www.basenbochnia.pl.
3. Akcja prowadzona jest w dniach od 01.09.2019 do 30.06.2020 .
4. W akcji promocyjnej  może brać tylko i wyłącznie najbliższa rodzina (brat, siostra).
5. W przypadku nieobecności rodzeństwa na zajęciach opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem dla klientów indywidualnych.
6. Koszt zajęć grupowych z uwzględnieniem rabatu wynosi:   2 osoby- 64 zł  3 osoby- 96zł  4 osoby- 128 zł   5 osób- 160 zł
W wyżej podanej kwocie zawarty jest wstęp na pływalnię.
7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do identyfikacji uczestników lekcji.