Regulamin Zajęć Grupowych  Szkoły Pływania H2O Bochnia

1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Nauki Pływania H2O – F.H.U Jakub Daniec  NIP; 8681965836
2. Rozliczenia za zajęcia dokonywane są przed każdymi zajęciami zgodnie z obowiązującymi cennikami, które dostępne są na stronie www.plywaniebochnia.pl
Istnieje możliwość wykupienia karnetu na “Zajęcia Grupowe H2O”- regulamin “Karnet Promocyjny” dostępny jest na www.plywaniebochnia.pl
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jest wpłacenie obowiązującej kwoty przed lekcją.
4. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejne zajęcia.
5. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów pływania oraz licencjonowanego trenera klasy II.
6. Szkoła Nauki Pływania H2O zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.
7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl oraz basenbochnia.pl
8. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut
9. Prawny opiekun uczestnika zajęć  ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Pływania H2O Bochnia oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
11. Czterokrotny brak obecności na zajęciach bez wcześniejszej informacji powoduje usunięcie z listy kursantów uczestnika zajęć.
12. Odpowiedzialność za dzieci do godziny rozpoczęcia lekcji oraz po ich zakończeniu ponoszą opiekunowie bądź rodzice.
13. W zajęciach prawo uczestnictwa mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.
14. Szkoła Nauki Pływania H2O w Bochni zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od niej nie zależnych.
15. Osoby nie przestrzegające regulaminu Szkoły Nauki Pływania H2O w Bochni oraz regulaminu Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwrotu należności za dane zajęcia.
16. Prawny opiekun uczestnika biorącego udział w zajęciach Szkoły Pływania H2O wyraża zgodę na fotografowanie oraz późniejsze publikowanie zdjęć w serwisach Facebook, Instagram oraz www.plywaniebochnia.pl
17. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje regulamin Szkoły Pływania H2O oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

 

Data ostatniej aktualizacji 16.03.2021