REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH SZKOŁY NAUKI PŁYWANIA H2O BOCHNIA

 1. Zajęcia indywidualne nauki pływania organizowane są na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów Krytej Pływalni im.  Jana Kota w Bochni
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykupienia lekcji zgodnie z cennikiem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl
 4. Uczestnik zajęć indywidualnych opłaca wstęp na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem www.basenbochnia.pl
 5. Instruktor prowadzący zajęcia opłaca wstęp na pływalnię we własnym zakresie
 6. Cykl zajęć oraz termin ustalany jest indywidualnie z instruktorem
 7. Korzystający ponosi koszt  zajęć indywidualnych,  jeśli kursant nie poinformuje organizatora o nieobecności  do 6h przed umówionymi zajęciami.
 8. Program zajęć indywidualnych dostosowywany jest przez instruktora stosownie do umiejętności pływackich oraz wieku uczestnika
 9. Minimalny wiek uczestnika to 4 lata
 10. Czas zajęć indywidualnych to  45 bądź 3o minut
 11. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do zmiany obuwia podczas wejścia do szatni basenowej.
 12. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora.
 13. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć bądź przekazania kursanta opiekunowi lub ratownikowi.
 14. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje regulamin Szkoły Pływania H2O oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

  Data ostatniej aktualizacji 14.03.2021