Regulaminy Szkoły Pływania H2O

  1. Regulamin Zajęć Indywidualnych
  2. Regulamin Zajęć Grupowych
  3. Regulamin Karnetów Promocyjnych
  4. Oświadczenie COVID-19