section-7344d96

Regulaminy

 1. Zajęcia indywidualne nauki pływania organizowane są na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykupienia lekcji zgodnie z cennikiem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl
 4. Uczestnik zajęć indywidualnych opłaca wstęp na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem www.basenbochnia.pl
 5. Instruktor prowadzący zajęcia opłaca wstęp na pływalnię we własnym zakresie
 6. Cykl zajęć oraz termin ustalany jest indywidualnie z instruktorem
 7. Korzystający ponosi koszt zajęć indywidualnych, jeśli kursant nie poinformuje organizatora o nieobecności do 6h przed umówionymi zajęciami.
 8. Program zajęć indywidualnych dostosowywany jest przez instruktora stosownie do umiejętności pływackich oraz wieku uczestnika
 9. Minimalny wiek uczestnika to 4 lata
 10. Czas zajęć indywidualnych to 45 bądź 30 minut
 11. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do zmiany obuwia podczas wejścia do szatni basenowej.
 12. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora.
 13. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć bądź przekazania kursanta opiekunowi lub ratownikowi.
 14. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje regulamin Szkoły Pływania H2O oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Data ostatniej aktualizacji 14.03.2021
 1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Nauki Pływania H2O – F.H.U Jakub Daniec NIP; 8681965836
 2. Rozliczenia za zajęcia dokonywane są przed każdymi zajęciami zgodnie z obowiązującymi cennikami, które dostępne są na stronie www.plywaniebochnia.pl
 3. Istnieje możliwość wykupienia karnetu na “Zajęcia Grupowe H2O”- regulamin “Karnet Promocyjny” dostępny jest na www.plywaniebochnia.pl
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jest wpłacenie obowiązującej kwoty przed lekcją.
 5. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejne zajęcia.
 6. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów pływania oraz licencjonowanego trenera klasy II. Szkoła Nauki Pływania H2O zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.
 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl oraz basenbochnia.pl
 8. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut
 9. Prawny opiekun uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Pływania H2O Bochnia oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
 11. Czterokrotny brak obecności na zajęciach bez wcześniejszej informacji powoduje usunięcie z listy kursantów uczestnika zajęć.
 12. Odpowiedzialność za dzieci do godziny rozpoczęcia lekcji oraz po ich zakończeniu ponoszą opiekunowie bądź rodzice.
 13. W zajęciach prawo uczestnictwa mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.
 14. Szkoła Nauki Pływania H2O w Bochni zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od niej nie zależnych.
 15. Osoby nie przestrzegające regulaminu Szkoły Nauki Pływania H2O w Bochni oraz regulaminu Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwrotu należności za dane zajęcia.
 16. Prawny opiekun uczestnika biorącego udział w zajęciach Szkoły Pływania H2O wyraża zgodę na fotografowanie oraz późniejsze publikowanie zdjęć w serwisach Facebook, Instagram oraz www.plywaniebochnia.pl
 17. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje regulamin Szkoły Pływania H2O oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Data ostatniej aktualizacji 16.03.2021
 1. Organizatorem akcji “Promocja Rodzinna” jest Szkoła Pływania H2O Bochnia.
 2. Promocja rodzinna dotyczy wyłącznie zajęć grupowych Szkoły Pływania H2O organizowanych zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl oraz www.basenbochnia.pl.
 3. Akcja prowadzona jest w dniach od 01.09.2019 do 30.06.2020.
 4. W akcji promocyjnej może brać tylko i wyłącznie najbliższa rodzina (brat, siostra).
 5. W przypadku nieobecności rodzeństwa na zajęciach opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem dla klientów indywidualnych.
 6. Koszt zajęć grupowych z uwzględnieniem rabatu wynosi: 2 osoby- 64 zł 3 osoby- 96zł 4 osoby- 128 zł 5 osób- 160 zł
  W wyżej podanej kwocie zawarty jest wstęp na pływalnię.
 7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do identyfikacji uczestników lekcji.
 1. W ramach zajęć grupowych H2O Bochnia, które odbywają się zgodnie z grafikiem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl oraz basenbochnia.pl, organizator oferuje sprzedaż karnetów promocyjnych- 10 lekcja gratis
 2. Karnet promocyjny posiada oznaczenie z datą ważności.
 3. Koszt karnetu promocyjnego wynosi 280 zł, opłata za karnet dokonywana jest gotówką przed zajęciami grupowymi.
 4. W ramach karnetu promocyjnego uczestnik posiada prawo do udziału w zajęciach grupowych nauki pływania w Szkole Pływania H2O Bochnia
 5. Przed każdym wejściem na zajęcia grupowe należy okazać karnet promocyjny, na którym zostanie zaznaczone każdorazowe uczestnictwo w lekcjach.
 6. Wydawane karnety są karnetami imiennymi i uprawniają do udziału w zajęciach tylko osobę wskazaną na karnecie.
 7. Organizator zajęć nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet
 8. Organizator ma prawo do przedłużenia terminu karnetu
 9. Kupujący karnet akceptuje warunki powyższego regulaminu.
Dokumenty obozowe
Wydrukowane dokumenty podpisać oraz złożyć w koszulce organizatorowi 28.07 między 19:15 a 20:00
Szkoła pływania i Klub Sportowy H2O

Kontakt

Adres:
Szkoła Nauki Pływania H2O & Klub Sportowy “H2O Bochnia”
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni
ul. Świętego Leonarda 34
32-700 Bochnia

Telefon:
Jakub Daniec: 889 674 647
Maciej Gawęda: 575 524 111
Karol Daniec: 889 192 806

E-mail
info@plywaniebochnia.pl