section-8140322
formularz-zapisu

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Jeszcze przed przystąpieniem do zajęć pływania, wyjaśniamy wszelkie aspekty bezpieczeństwa. Wyjaśniamy jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jakie zasady panują na basenie oraz czego robić nie wolno.

Podczas zajęć nauki pływania mamy ciągły kontakt wzrokowy
z uczestnikami.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nauka dzieci wymaga skrupulatnego doboru programu, dlatego proces nauczania przebiega etapowo. Dzięki temu znamy możliwości każdego z uczestników i możemy je odpowiednio doskonalić.

 • Każdy z uczestników zajęć nauki pływania jest traktowany przez nas indywidualnie. Rozumiemy, że oczekiwania oraz predyspozycje mogą różnić się u każdego z osobna.
 • Sprawnie dobieramy ilość instruktorów do przeprowadzanych zajęć. Bezpieczeństwo ma dla nas priorytetowe znaczenie, tak więc każde dziecko podczas nauki pływania jest pod stałym nadzorem instruktora.
 • Nie wymagamy od nikogo nadzwyczajnego wysiłku, a naukę pływania opieramy o elementy zabawy. Świetna atmosfera to podstawa na naszych zajęciach!
 • Potrafimy zmotywować do pływania każdego uczestnika! Dbamy o dobry nastrój podczas zajęć, korygujemy popełniane przez uczestników błędy i dobieramy plan działania zależnie od poczynionych postępów.
Formularz rejestracyjny

  Kryta pływalnia w Bochni

  Dzień tygodnia:

  Dane kontaktowe:

  Data urodzenia:  regulaminu
  Price

  Cennik

  Szkoła Pływania H2O

  Terminy stałe oraz ustalane z instruktorem prowadzącym.
  background
  90

  Zajęcia indywidualne

  • Indywidualna nauka pływania
  • Zajęcia z instruktorem
  • W wodzie
  • Indywidualne podejście
  • Czas trwania zajęć: 45 minut
  background
  90

  Zajęcia indywidualne - dorośli

  • Indywidualna nauka pływania
  • Zajęcia z instruktorem
  • W wodzie
  • Indywidualne podejście
  • Czas trwania zajęć: 45 minut
  section-7344d96

  Regulaminy

  1. Zajęcia indywidualne nauki pływania organizowane są na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
  2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
  3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykupienia lekcji zgodnie z cennikiem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl
  4. Uczestnik zajęć indywidualnych opłaca wstęp na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem www.basenbochnia.pl
  5. Instruktor prowadzący zajęcia opłaca wstęp na pływalnię we własnym zakresie
  6. Cykl zajęć oraz termin ustalany jest indywidualnie z instruktorem
  7. Korzystający ponosi koszt zajęć indywidualnych, jeśli kursant nie poinformuje organizatora o nieobecności do 6h przed umówionymi zajęciami.
  8. Program zajęć indywidualnych dostosowywany jest przez instruktora stosownie do umiejętności pływackich oraz wieku uczestnika
  9. Minimalny wiek uczestnika to 4 lata
  10. Czas zajęć indywidualnych to 45 bądź 30 minut
  11. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do zmiany obuwia podczas wejścia do szatni basenowej.
  12. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora.
  13. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć bądź przekazania kursanta opiekunowi lub ratownikowi.
  14. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje regulamin Szkoły Pływania H2O oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

  Data ostatniej aktualizacji 06.08.2022